Negro Púrpura

un filme de Illa Bufarda dirixido por Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

Negro Púrpura

un filme de Illa Bufarda dirixido por Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

Illa Bufarda | Galiza (España) | 2021 | 82 min

V.O. en galego, español, alemán e inglés 

Subtítulos: galego, español e inglés

GAL// Negro Púrpura retrata a Galiza do s. XX a través do cláviceps purpúrea, un fungo alucinóxeno que agroma nos cereais e que abre as portas a unha historia tan curiosa, sorprendente e descoñecida como importante no devir da nosa cultura e da economía dunha época. Caruncho, cornecelo, dentón, cornello, grao de corvo… este fungo de mil nomes conéctanos co resto do mundo e alimenta os relatos dende a porta da veciña ata as multinacionais farmacéuticas e a CIA; dende as pragas medievais, pasando pola medicina popular, ata o LSD. Historias esparexidas que deixan un gusto amargo ao pan de centeo e que repercuten traspasados os océanos. Unha codia que garda un miolo delirante. 

Illa Bufarda | Galiza (España) | 2021 | 82 min

V.O. en gallego, español, alemán e inglés 

Subtítulos: gallego, español e inglés

ES// Negro Púrpura retrata uno de los lugares de mayor producción a nivel mundial de claviceps purpurea, Galicia, al noroeste de la península ibérica. Este hongo alucinógeno, que brota en los cereales, nos abre las puertas de una historia tan curiosa, sorprendente y desconocida como importante en el devenir de la cultura y la economía de Galicia a lo largo del S.XX. Desde los campos de centeno hasta las multinacionales farmacéuticas y la CIA; desde las plagasmedievales, pasando por la medicina popular, hasta el LSD. Historias desperdigadas que nos dejan un regusto amargo a pan de centeno, historias que repercuten traspasados los océanos. Una corteza que guarda una miga delirante.

Illa Bufarda | Galiza (España)  | 2021 | 82 min

V.O. galician, spanish, german and english

Subtitles: galician, spanish and english

EN// Purple Black looks into one of the world’s largest producers of claviceps purpurea: Galiza, a region located in the northwest of the Iberian Peninsula. The hallucinogenic fungus, which emerges from cereals, opens the door to a history equally curious, surprising, and unknown as important for the cultural and economic development of Galiza throughout the 20th century. From rye fields to multinational pharmaceutical companies and the CIA; from medieval plagues to folk medicine, to LSD. Scattered stories that leave the bitter taste of rye bread and reverberate across oceans. A crust that holds a delirious crumb.