Negro Púrpura

un filme de Illa Bufarda dirixido por Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

Negro Púrpura

un filme de Illa Bufarda dirixido por Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

GAL// 

Traballo de campo, guión e dirección: Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

Produción: Illa Bufarda

Dirección na rodaxe: Sabela Iglesias

Dirección de fotografía: Pilar Abades

Operadora de cámara 1: Pilar Abades

Operadora de cámara 2: Sabela Iglesias

Son directo: Adriana P. Villanueva

Montaxe: Sabela Iglesias

Asistentes de montaxe: Pilar Abades e Adriana P. Villanueva

Posprodución de son: Marco Maril

Etalonaxe e efectos especiais: Adriana P. Villanueva

Composición musical: Paulo Pascual

Deseño gráfico: Pilar Abades

Deseño web: Brétema Comunicación

Subtítulos ao español e galego: A Sorregueira Cultura e Tradução

Tradución dos subtítulos ao inglés e revisión: Raquel Senra Fernández e Matthew Craig Newton

Tradución texto en alemán: Trágora Translation & Voice Over

Voces en off: Dolores Castro Viaño, Toni Salgado, Xosé Barato, Bernardo Casado, Paco Barreiro, Txema Regalado, Matthias Rehrl e Oliver Besthorn

Gravación voces: Estudio A Ponte e Trágora Voice Over

Montaxe do tráiler: Pilar Abades

Prensa crowdfunding: Alberto Ramos

Asistencia xurídica: Nolegaltech

Distribución: Begin Again Films

Distribución e vendas: Sonia Abbas, Belén Bernuy e Gloria Bretones

Comunicación e prensa: Vega Guerra, Sandra Carnota e Alba Sánchez

Marketing e publicidade: ArteGB Comunicación

GAL// 

Traballo de campo, guión e dirección: Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

Produción: Illa Bufarda

Dirección na rodaxe: Sabela Iglesias

Dirección de fotografía: Pilar Abades

Operadora de cámara 1: Pilar Abades

Operadora de cámara 2: Sabela Iglesias

Son directo: Adriana P. Villanueva

Montaxe: Sabela Iglesias

Asistentes de montaxe: Pilar Abades e Adriana P. Villanueva

Posprodución de son: Marco Maril

Etalonaxe e efectos especiais: Adriana P. Villanueva

Composición musical: Paulo Pascual

Deseño gráfico: Pilar Abades

Deseño web: Brétema Comunicación

Subtítulos ao español e galego: A Sorregueira Cultura e Tradução

Tradución dos subtítulos ao inglés e revisión: Raquel Senra Fernández e Matthew Craig Newton

Tradución texto en alemán: Trágora Translation & Voice Over

Voces en off: Dolores Castro Viaño, Toni Salgado, Xosé Barato, Bernardo Casado, Paco Barreiro, Txema Regalado, Matthias Rehrl e Oliver Besthorn

Gravación voces: Estudio A Ponte e Trágora Voice Over

Montaxe do tráiler: Pilar Abades

Prensa crowdfunding: Alberto Ramos

Asistencia xurídica: Nolegaltech

Distribución: Begin Again Films

Distribución e vendas: Sonia Abbas, Belén Bernuy e Gloria Bretones

Comunicación e prensa: Vega Guerra, Sandra Carnota e Alba Sánchez

Marketing e publicidade: ArteGB Comunicación

ES//

Trabajo de campo, guion y dirección: Sabela Iglesias y Adriana P. Villanueva

Producción: Illa Bufarda

Dirección en rodaje: Sabela Iglesias

Dirección de fotografía: Pilar Abades

Operadora de cámara 1: Pilar Abades

Operadora de cámara 2: Sabela Iglesias

Sonido directo: Adriana P. Villanueva

Montaje: Sabela Iglesias

Asistentes de montaje: Pilar Abades y Adriana P. Villanueva

Postproducción de sonido: Marco Maril

Etalonaje y efectos especiales: Adriana P. Villanueva

Composición musical: Paulo Pascual

Diseño gráfico: Pilar Abades

Diseño web: Brétema Comunicación

Subtítulos al español y gallego: A Sorregueira Cultura e Tradução

Traducción de los subtítulos al inglés y revisión: Raquel Senra Fernández y Matthew Craig Newton

Traducción texto en alemán: Trágora Translation & Voice Over

Voces en off: Dolores Castro Viaño, Toni Salgado, Xosé Barato, Bernardo Casado, Paco Barreiro, Txema Regalado, Matthias Rehrl e Oliver Besthorn

Grabación voces: Estudio A Ponte y Trágora Voice Over

Montaje del tráiler: Pilar Abades

Prensa crowdfunding: Alberto Ramos

Asistencia jurídica: Nolegaltech

Distribución: Begin Again Films

Distribución y ventas: Sonia Abbas, Belén Bernuy yGloria Bretones

Comunicación y prensa: Vega Guerra, Sandra Carnota y Alba Sánchez

Marketing y publicidad: ArteGB Comunicación

ES//

Trabajo de campo, guion y dirección: Sabela Iglesias y Adriana P. Villanueva

Producción: Illa Bufarda

Dirección en rodaje: Sabela Iglesias

Dirección de fotografía: Pilar Abades

Operadora de cámara 1: Pilar Abades

Operadora de cámara 2: Sabela Iglesias

Sonido directo: Adriana P. Villanueva

Montaje: Sabela Iglesias

Asistentes de montaje: Pilar Abades y Adriana P. Villanueva

Postproducción de sonido: Marco Maril

Etalonaje y efectos especiales: Adriana P. Villanueva

Composición musical: Paulo Pascual

Diseño gráfico: Pilar Abades

Diseño web: Brétema Comunicación

Subtítulos al español y gallego: A Sorregueira Cultura e Tradução

Traducción de los subtítulos al inglés y revisión: Raquel Senra Fernández y Matthew Craig Newton

Traducción texto en alemán: Trágora Translation & Voice Over

Voces en off: Dolores Castro Viaño, Toni Salgado, Xosé Barato, Bernardo Casado, Paco Barreiro, Txema Regalado, Matthias Rehrl e Oliver Besthorn

Grabación voces: Estudio A Ponte y Trágora Voice Over

Montaje del tráiler: Pilar Abades

Prensa crowdfunding: Alberto Ramos

Asistencia jurídica: Nolegaltech

Distribución: Begin Again Films

Distribución y ventas: Sonia Abbas, Belén Bernuy yGloria Bretones

Comunicación y prensa: Vega Guerra, Sandra Carnota y Alba Sánchez

Marketing y publicidad: ArteGB Comunicación

EN//

Field work, script and direction: Sabela Iglesias and Adriana P. Villanueva

Production: Illa Bufarda

Filming direction: Sabela Iglesias

Direction of photography: Pilar Abades

Camera operator 1: Pilar Abades

Camera operator2: Sabela Iglesias

Direct sound: Adriana P. Villanueva

Film editing: Sabela Iglesias

Film editing assistants: Pilar Abades and Adriana P. Villanueva

Sound postproduction: Marco Maril

Color grading and special effects: Adriana P. Villanueva

Musical composition: Paulo Pascual

Graphic design: Pilar Abades

Web design: Brétema Comunicación

Subtitles in Spanish and Galician: A Sorregueira Cultura e Tradução

English subtitle translation and revision: Raquel Senra Fernández and Matthew Craig Newton

German text translation: Trágora Translation & Voice Over

Voice-over: Dolores Castro Viaño, Toni Salgado, Xosé Barato, Bernardo Casado, Paco Barreiro,

Txema Regalado, Matthias Rehrl and Oliver Besthorn

Voice recording: Estudio A Ponte and Trágora Voice Over

Film edition of the trailer: Pilar Abades

Press during crowdfunding: Alberto Ramos

Legal assistance: Nolegaltech

Distribution: Begin Again Films

Distribution and sales: Sonia Abbas, Belén Bernuy, Gloria Bretones

Communication and press: Vega Guerra, Sandra Carnota, Alba Sánchez

Marketing and publicity: ArteGB Comunicación

EN//

Field work, script and direction: Sabela Iglesias and Adriana P. Villanueva

Production: Illa Bufarda

Filming direction: Sabela Iglesias

Direction of photography: Pilar Abades

Camera operator 1: Pilar Abades

Camera operator2: Sabela Iglesias

Direct sound: Adriana P. Villanueva

Film editing: Sabela Iglesias

Film editing assistants: Pilar Abades and Adriana P. Villanueva

Sound postproduction: Marco Maril

Color grading and special effects: Adriana P. Villanueva

Musical composition: Paulo Pascual

Graphic design: Pilar Abades

Web design: Brétema Comunicación

Subtitles in Spanish and Galician: A Sorregueira Cultura e Tradução

English subtitle translation and revision: Raquel Senra Fernández and Matthew Craig Newton

German text translation: Trágora Translation & Voice Over

Voice-over: Dolores Castro Viaño, Toni Salgado, Xosé Barato, Bernardo Casado, Paco Barreiro,

Txema Regalado, Matthias Rehrl and Oliver Besthorn

Voice recording: Estudio A Ponte and Trágora Voice Over

Film edition of the trailer: Pilar Abades

Press during crowdfunding: Alberto Ramos

Legal assistance: Nolegaltech

Distribution: Begin Again Films

Distribution and sales: Sonia Abbas, Belén Bernuy, Gloria Bretones

Communication and press: Vega Guerra, Sandra Carnota, Alba Sánchez

Marketing and publicity: ArteGB Comunicación