Negro Púrpura

un filme de Illa Bufarda dirixido por Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

Negro Púrpura

un filme de Illa Bufarda dirixido por Sabela Iglesias e Adriana P. Villanueva

GAL// A fase de investigación e documentación deste filme fíxose ao longo dos anos 2018 e 2019 cando o proxecto aínda se denominaba “O Dentón”. Este traballo de campo, con múltiples entrevistas ao longo da xeografía galega e norte de Portugal, lecturas e referencias moi variadas, fúmolo recollendo neste blog que funcionou como caderno de campo previo á elaboración do guión da película. 

ES// La fase de investigación y documentación de este film se realizó en los años 2018 y 2019 cuando el proyecto aún se denominaba “O Dentón”. Este trabajo de campo, con múltiples entrevistas a lo largo de la geografía gallega y el norte de Portugal, lecturas y otras referencias muy variadas, lo fuimos recopilando en este blog, que sirvió de cuaderno de campo previo a la elaboración del guión de la película.